Forside

Andkær Vig Grundejerforening

 

Årets kalender 2016

 

Opsætning af bådebro og strandrensning:

Lørdag d. 7. maj kl. 09.00

De af medlemmerne, der har waders, bedes medbringe dem. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde frem og deltage, da dette gør arbejdet meget lettere :-)

 

Fælles kaffebord på plænen:

Pinselørdag d. 14. maj kl. 09.30 på fællesarealet

Grundejerforeningen giver morgenbrødet og en lille dram. Medlemmer medbringer selv kaffe, tilbehør samt borde og stole og godt humør :-)

Ved udsigt til dårligt vejr opsættes teltet.

Af hensyn til bestilling af brød er sidste tilmelding d. 12. maj til Ulla Johannsen, tlf. 3063 6249.

 

Generalforsamling i Andkær Vig Grundejerforening:

Lørdag d. 21. maj kl. 14.00 på fællesarealet

Husk af forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste d. 14. maj. Forslag sendes til: Erik Jensen, Ringparken 18, 7373 Give, eller ringpark@stofanet.dk

Husk at medbringe egen stol. Ved udsigt til dårligt vejr opsættes teltet.

 

Skt. Hansbål:

Torsdag d. 23. juni kl. 21.00

ved kommunens grønne trekant

Der må kun henkastes haveaffald til afbrænding på bålet

i perioden fra d. 10. til den 18. juni.

 

Nedtagning af bådebro:

Ny dato: Lørdag d. 29. okt. kl. 9.30

De af medlemmerne, der har waders, bedes medbringe dem. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde frem og deltage, da dette gør arbejdet meget lettere :-)

 

E-mail:

Oplys gerne din e-mailadresse til foreningen på info@avgf.dk. Læs mere her.

Støj:

Husk vedtægternes § 8: "Støjende aktiviteter (fx græsslåning, brug af motorsave samt hamren og banken) er forbudt søn- og helligdage efter kl 12 i tidsrummet 1. maj til 30. sep."

 

- men husk naturligvis også bare at tage almindeligt hensyn til dine naboer :-)

Alment fastlagte mærkedage:

- 1. lørdag i maj måned: Opsætning af bådebro og strandrensning

- 3. lørdag i maj måned: Generalforsamling

- Pinselørdag kl. 9.30: Fælles kaffebord på plænen

- 23. juni kl. 21: Skt. Hans bål

- Lørdag i uge 40: Nedtagning af bådebro

Badebroen og en dobbelt regnbue